Angažovanje korisničke podrške DevPro-a obračunava se po efektivno angažovanom satu po ceni od 50 evra (bez PDV) za početni sat i 25 evra (bez PDV) za ostale započete sate, po zvaničnom srednjem kursu na dan fakturisanja usluge, dok angažovanje korisničke podrške van radnog vremena, po zahtevu korisnika, radnim danima pre 8:00 i posle 17:00 časova, kao i vikendom, obračunava se po efektivno angažovanom satu po ceni od 50 evra (bez PDV) za svaki započeti sat.

Korisnici koji se nalaze više od 20 kilometara od centra Beograda, snose troškove puta i boravka lica sertifikovanog za pružanje korisničke podrške na lokaciji kod korisnika, a prvi sat intervencije plaćaju po ceni narednog sata. Troškovi puta dodatno se naplaćuju po ceni od 0,4 evra (bez PDV) po kilometru.

Postoji i mogućnost intervencije „na dalјinu“ pomoću programa Team Viewer, koji omogućava pružanje korisničke podrške pristupom preko interneta računaru korisnika. Cena intervencije korišćenjem programa Team Viewer u toku radnog vremena iznosi 25 evra (bez PDV), a van radnog vremena DevPro-a po ceni od 50 evra (bez PDV) za svaki započeti sat.

Cenovnik korisničke podrške

Na lokaciji

501h
 • U toku radnog vremena
 • Prvi započeti sat

Na lokaciji

251h
 • U toku radnog vremena
 • Svaki naredni započeti sat

Na lokaciji

501h
 • Van radnog vremena
 • Po hitnom postupku, svaki započeti sat

Udaljeni pristup

501h
 • U toku radnog vremena
 • Po započetom satu

Na lokaciji

251h
 • Van radnog vremena ili po hitnom postupku
 • Po započetom satu

Podrška konsultanta

451h
 • U toku radnog vremena
 • Po započetom satu

Podrška konsultanta eksperta

601h
 • U toku radnog vremena
 • Po započetom satu